FTP Now v2.6.93界面预览
 • 软件作者: networkclient
 • 软件大小: 1.78MB
 • 软件类别: 国外软件 | FTP工具
 • 软件语言: 英文
 • 运行环境: Win9X/2000/XP/2003
 • 软件评级: 4星级
 • 更新时间: 2009/7/1 10:09:33
 • 软件授权: 试用版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

一套简单易懂的FTP Client端软件,并不像其它的FTP软件一般只着重于功能上的强大,相反的,主要是强调操作上的便捷。
Tags: FTP Now   ftp client   ftp  

页面截图展示

上一张
 
下一张