RedHat v9.0 中文安装指南(HTML)

跳转至下载链接

RedHat v9.0 中文安装指南(HTML) 界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 2.81MB
 • 软件类别: 国产软件 | 服务器相关
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: Win9X Win2KWinXPWin2003
 • 软件评级: 4星级
 • 更新时间: 2005/9/17 20:17:00
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无