SaGaServer4

跳转至下载链接

SaGaServer4 v1.0界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 13.97MB
 • 软件类别: 国产软件 | web服务器
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: Win2KWinXP
 • 软件评级: 4星级
 • 更新时间: 2005/10/25 10:29:00
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

一个通用的、便捷的、绿色的php4、perl、wap程序调试套件,由以下等部分组成:
Apache v2.0.54
PHP v4.3.11 (GD v2.0.28)
Zend Optimizer v2.5.7
Mysql v4.0.24
phpMyAdmin v2.6.4-pl2
ActivePerl v5.8.6.811
WinWap v3.2.1.28
LiteServe v2.7
CMSware2.52 RC2 v1001(php4)
Tags: SaGaServer4  

页面截图展示

上一张
 
下一张