DWZ短网址

跳转至下载链接

DWZ短网址 v3.0 build 20131107 运营版界面预览
 • 软件作者: DWZ短网址
 • 软件大小: 2.22MB
 • 软件类别: 国产软件 | 计数统计
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: PHP/Mysql
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2013/11/7 17:44:45
 • 软件授权: 开源软件
 • 插件情况:
 • 相关链接: Home Page
 • 演示地址: Demo Url

软件介绍

DWZ短网址 是是一款PHP语言下的开源解析软件 ,提供用户进行网址缩短、网址还原、网址加密等功能,并提供一套管理后台,方便管理员进行管理。 

Tags: 短网址   php短网址  

页面截图展示

上一张
   
下一张