Openfire即时消息传输平台

跳转至下载链接

Openfire即时消息传输平台 v4.5.0 正式版界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 41.97MB
 • 软件类别: 国外软件 | 网络辅助
 • 软件语言: 英文
 • 运行环境: Win7/Win8/win10
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2020/1/16 9:31:53
 • 软件授权: 开源软件
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

Openfire 是实时的基于WEB的即时消息传输平台,是原来的Jive Messenger。
Tags: Openfire   即时消息传输平台   Jive Messenger   Openfire下载  

页面截图展示

上一张
     
下一张