My MPC 之精品DIY版

跳转至下载链接

My MPC 之精品DIY版 Build 2005.07.11界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 15.89MB
 • 软件类别: 国产软件 | 视频播放
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: Win9X Win2KWinXPwin2003
 • 软件评级: 5星级
 • 更新时间: 2005/7/13 18:54:00
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

可以正常播放绝大多数媒体,包括 RealMedia、QuickTime、MPEG-4 (DivX、XviD、3ivx、H263+、MP4...)、MPEG-2、VP3/VP6、AC3/DTS、字幕、OGG/OGM、MKA/MKV、APE、FLAC、AAC、MPC、FLC 等。
Tags: My MPC 之精品DIY版  

页面截图展示

上一张
 
下一张