VertrigoServ

跳转至下载链接

VertrigoServ v2.19界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 9.58MB
 • 软件类别: 国外软件 | web服务器
 • 软件语言: 英文
 • 运行环境: Win9X Win2KWinXPwin2003
 • 软件评级: 4星级
 • 更新时间: 2007/12/2 22:42:12
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

集成Apache、PHP、MySQL、SQLite、SQLiteManager、PhpMyadmin、Zend Optimizer,具体版本如下:
Apache v2.0.61
PHP v5.2.5
MySQL v5.0.45
SQLite v3.5.3
PhpMyAdmin v2.10. 2.2
ZendOptimizer v3.3.0
SQLiteManager v1.2.0 
Tags: VertrigoServ  

页面截图展示

上一张
 
下一张