java 网络高级编程(PDF)

跳转至下载链接

java 网络高级编程(PDF) 界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 19.88MB
 • 软件类别: 国产软件 | JSP相关
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: Win9X Win2KWinXPwin2003
 • 软件评级: 4星级
 • 更新时间: 2006/11/24 15:19:00
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

介绍了网络进程通信的主要技术,Java有关的Web技术,异步消息服务技术JMS和Java Mail技术,Java安全体系结构、密钥、消息摘要、数字签名等技术
Tags: java 网络高级编程(PDF)  

页面截图展示

上一张
 
下一张