MaYi-blog 1.0 asp.net(C#)

跳转至下载链接

MaYi-blog 1.0 asp.net(C#) v1.0界面预览
 • 软件作者: 蚂蚁网络
 • 软件大小: 271KB
 • 软件类别: 国产软件 | 博客系统
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: asp.net/MSSQL
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2007/10/14 11:44:45
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

asp.net (C#)2.0、sql2005数据库、单用户blog。
url重写htm,html在线编辑器,多附件上传,seo优化,div+css。
Tags: MaYi-blog 1.0 asp.net(C#)  

页面截图展示

上一张
 
下一张