MySQL Server

跳转至下载链接

MySQL Server v5.5.28 For Linux界面预览
 • 软件作者: Oracle
 • 软件大小: 59.04MB
 • 软件类别: 国外软件 | 数据服务器
 • 软件语言: 英文
 • 运行环境: Linux
 • 软件评级: 4星级
 • 更新时间: 2012/9/29 10:15:20
 • 软件授权: 开源软件
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

MySQL 是一个多线程的结构化查询语言(SQL)数据库服务器,MySQL 的执行性能非常高,运行速度非常快,且非常容易使用,是一个非常捧的数据库。

Tags: MySQL   MySQL Server   MySQL Server rpm  

页面截图展示

上一张
 
下一张