Java EE Web高级开发案例

跳转至下载链接

Java EE Web高级开发案例 v1.0界面预览
 • 软件作者: Java学习网
 • 软件大小: 71.30MB
 • 软件类别: 国产软件 | JSP相关
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: XP/2003/Vista/Win7
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2015/9/18 9:53:01
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: Home Page
 • 演示地址: Demo Url

软件介绍

Java EE Web高级开发案例充分体现了高等职业教育的特点,突出了理论和实践的紧密结合,以充分掌握基本技术技能和必要的基本知识为出发点,强调学生创造能力、创新精神和解决实际问题能力的培养。
商品描述                           
Java EE Web高级开发案例:高等职业技术教育课程改革新规划教材·计算机及其相关专业系列
Tags: Java EE Web高级开发案例   java书籍  

页面截图展示

上一张
 
下一张