PHPizabi v0.848b C1 HFP1界面预览
 • 软件作者: 不详
 • 软件大小: 1.30MB
 • 软件类别: 国外软件 | 交友会员
 • 软件语言: 多国语言
 • 运行环境: PHP/Mysql
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2009/1/14 16:23:54
 • 软件授权: 开源软件
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

phpizabi 是一个开源的sns交友系统
Tags: PHPizabi  

页面截图展示

上一张
 
下一张