WAP天气预报小偷

跳转至下载链接

WAP天气预报小偷 v1.0界面预览
 • 软件作者: wap小偷论坛出品
 • 感谢 wapxiaotou 对本软件的更新
 • 软件大小: 5KB
 • 软件类别: 国产软件 | 小偷采集
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: ASP
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2012/1/9 15:18:57
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: 暂无
 • 演示地址: 暂无

软件介绍

WAP天气预报小偷,因为是WAP网页,本地调试最好用OPERA浏览器才能正常使用。

Tags: 天气预报小偷   asp小偷   小偷采集  

页面截图展示

上一张
   
下一张